Corona

Schoolwerking in tijden van corona

Met onze school willen wij ons volledig inzetten om de verspreiding van het corona-virus mee te helpen beperken.  Hiertoe volgen wij alle maatregelen die opgelegd zijn voor het basisonderwijs. 

Een nauwe samenwerking met ons CLB en de CLB-arts behoort tot een van de onderdeel hiervan. Ook de ondersteuning vanuit de stad Roeselare helpt ons een hele stap in de goede richting.

Een aangepaste corona-werking met kleuters, leerlingen en personeelsleden ligt aan de basis van de huidige schoolwerking onder code ORANJE.  Maar ook naar ouders toe gelden een aantal maatregelen die we strikt toepassen.  Gelieve volgende zaken zeker op te volgen om ons te helpen bij het naleven van de maatregelen.

  • Zieke kinderen breng je niet naar school.  Bij enige twijfel contacteer zeker je huisarts.
  • Respecteer alle richtlijnen en voorschriften van de dokter (o.a. quarantaine, testing,…).
  • Zorg voor de nodige attesten van je dokter om de medische opvolging aan ons door te geven.
  • Kom je kinderen ophalen als de school hierom verzoekt (telefonisch, email, classroom).
  • Ouders worden uit de school geweerd.  Enkel op uitzonderlijke momenten kan bezoek wel.
  • Meld je bij een bezoek steeds aan via het secretariaat.  We helpen je daar zeker.
  • Draag altijd een mondmasker, hou afstand, registreer je en ontsmet je handen.

Afstandsonderwijs is mogelijk voor leerlingen (lager) die in quarantaine zijn.  Dit geldt niet voor gewoon “ziek zijn”.  We rekenen erop dat ouders hun kinderen bijstaan voor het op gang brengen van een digitale verbinding.  Afspraken kunnen gemaakt worden met de klasleerkracht.  Hulp nodig ?

De communicatie via Classroom blijft hier ook de basis.  Zorg je dat je steeds te bereiken bent ?