Inschrijven

(meer info op www.kieseenschoolinroeselare.be)

Een school kiezen voor uw peuter

Is uw zoontje of dochtertje geboren in 2017, dan krijgt u halfweg januari een folder in de bus met het scholenaanbod in Roeselare. Want in de loop van het schooljaar 2018-2019 of ten laatste op 1 september 2020 kan uw peuter naar de kleuterschool. Natuurlijk moeten peuters de leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben om op een instapdatum (meestal na de vakantie) te kunnen starten.

Straks aanmelden en inschrijven is dus noodzakelijk. Ook peuters geboren eind november of december 2017 en pas kunnen starten op 1 september 2020, moeten reeds ingeschreven worden.

Het aantal plaatsjes in Stedelijke Basisschool De Octopus is beperkt

Voor onze school is er een inschrijvingsstop met een voorrangsregeling voor broertjes en zusjes. Dat betekent dat we voortaan slechts 50 kleuters per geboortejaar kunnen inschrijven. Op die manier kunnen wij telkens 2 klassen van maximum 25 kleuters inrichten.

Wie kiest voor onze school, moet niet in de rij staan om in te schrijven. Eerst kan je in maart 2019 via de website www.kieseenschoolinroeselare.be jouw peuter aanmelden. Daarna krijg je een bericht of je in maart kan inschrijven. Wat telt, is de afstand van thuis uit of van het werk naar de school.

Graag geven we nog mee dat ook broertjes en zusjes moeten aanmelden in maart 2019. Maar zij worden als eerste toegewezen om in te schrijven. Alles wordt nog eens haarfijn uitgelegd op de website www.kieseenschoolinroeselare.be.