Onze school

Ons motto ‘Olles voe d’joengens!’

Stedelijke basisschool De Octopus gezien vanuit de lucht

 

Helemaal verstopt in de wijk ‘Het Beekkwartier’ ligt onze school, Stedelijke Basisschool De Octopus.  We zijn een grote school, uitgestrekt over een groot domein. De luchtfoto liegt er niet om.  

Ongeveer 500 kinderen komen hier elke dag samen, samen met een team van bijna 50 personeelsleden.  Onder het motto ‘Olles voe d’ joengens!’ (jawel, in Roeselare wordt er West-Vlaams gesproken) zetten we ons elke dag opnieuw in voor onze leerlingen.  Samen met het team blijven we nadenken over hoe we onze leerlingen alles kunnen bieden.  Het is een uitdaging waar we elke dag voor gaan!

We vinden het belangrijk dat kinderen zich goed voelen, graag komen naar school en er zichzelf kunnen en mogen zijn.  We bieden de kinderen tools aan om hen hierbij vooruit te helpen.   

Een klas, een school, … is een groepsgebeuren, geen eilandje.  Om in groep samen te leven, te werken, … zijn afspraken nodig.  In de klasgroep en de Octopusraad kunnen leerlingen hun mening uiten en helpen nadenken over de afspraken die nodig zijn op een school.  Samen groep vormen en samen zorgen voor elkaar!  

Kinderen die stevig in hun schoenen staan, kunnen tot leren komen.  Stapsgewijs ontdekken de leerlingen de ‘hun wereld in de echte wereld’, de leerkracht is hierin hun begeleider.  In een warme actieve leeromgeving kunnen de kinderen opgroeien tot een zelfstandig persoontje.  En wat ze leren hoeft niet altijd uit boeken te komen.  En moet er al eens een hindernis genomen worden, dan wordt er zeker voor de kinderen gezorgd.  

Eigenlijk proberen we ‘Olles voe d’joengens’ te doen zodat ze (na 9 à 10 jaar op onze school) kunnen opgroeien van peuter tot een zelfstandige tiener die klaar is om een plaatsje te zoeken in de grote mensen samenleving.