Veelgestelde vragen

Waar kan ik de verloren voorwerpen vinden?

Op een drietal plaatsen worden verloren voorwerpen aan de voorziene kapstokken opgehangen:

  • Bij de inkom van de overdekte kleuterspeelzaal;
  • In de doorgang nieuwbouw tussen 2 speelplaatsen;
  • In inkomhal van de hoofdingang.

Kostbare spullen zoals een computerspelletje, een GSM-toestel, een walkman of MP3-speler,... horen niet thuis op school. De school kan niet instaan voor verloren, gestolen of kapotte zaken die op school niet toegelaten zijn.

Welke begeleide rijen zijn er?

 

Er is een begeleide rij voor fietsers richting Nachtegaalstraat. Voor voetgangers zijn er 3 begeleide thuisrijen:

  • richting Biezenstraat langs de binnenweggetjes tot aan de hoek met de Biezenstraat en de Werfwegel
  • richting Gitsestraat, via Nachtegaalstraat en Vinkenstraat tot over de hoek met de Honzebroekstraat
  • richting Schierveldestraat, via de Merelstraat, Mezenstraat, over de Hoogledestraat en vervolgens langs de Smedenstraat.

Wat moet ik doen bij ziekte?

Is uw zoon of dochter misselijk of ziek, stuur uw kind dan niet naar school, maar sta zelf in voor de opvang. Wil dan de klasleerkracht op de hoogte brengen. Hiervoor kunt u steeds telefoneren naar de school vanaf 8.00 uur.

Zijn leerplichtige kinderen meer dan 3 opeenvolgende dagen ziek, dan is er steeds een medisch attest vereist!

Bij afwezigheid van maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een verklaring van de ouders. 

Gelieve dit aan school te bezorgen op een afzonderlijk briefje en niet in de agenda te noteren. Dergelijk briefje door ouders geschreven, kan evenwel slechts 4 keer per schooljaar! Vanaf de 5de keer is dus altijd een doktersattest vereist. 

Meer info zie de afsprakennota onder documenten.

Hoe kan ik de klasleerkracht contacteren?

De klasleerkracht is te contacteren via email, dit is telkens van het formaat voornaam.familienaam[@]sbsdeoctopus.be . Indien de naam bestaat uit verschillende delen wordt dit gewoon aan elkaar geschreven. Het emailadres bevat nooit accenten.

Wat zijn de kosten tijdens het schooljaar?

De kostenbijdrage is uitgebreid terug te vinden in de afsprakennota (steeds terug te vinden onder documenten)

Wat zijn de schooluren?

's voormiddags: van 8.30 uur tot 11.40 uur
's namiddags: van 13.15 uur tot 16 uur

Op woensdagmiddag eindigen de leessen reeds om 11.15 uur.
Op vrijdagnamiddag eindigen de lessen om 15 uur.

De schoolpoort gaat 's morgens open om 8u en 's middags om 13u!

Mag je kind trakteren voor een verjaardag?

We beslisten met het schoolteam om geen traktaten van thuis meer toe te laten. Ze zullen wel aan hun klasvriendjes nog kunnen trakteren met een kleinigheidje door de school zelf voorzien.

Mocht het toch gebeuren wordt het traktaat 's avonds terug mee naar huis meegegeven.

Kan ik tijdens het jaar van school veranderen?

Veranderen van school kan steeds in de loop van het schooljaar. Wie een andere school wil kiezen voor zijn zoon of dochter, neemt contact op met de directie van de nieuwe school, die het dossier afwerkt.