Inschrijven

 

Een school kiezen voor uw peuter

Is uw zoontje of dochtertje geboren in 2020, dan krijgt u halfweg februari een folder in de bus met het scholenaanbod in Roeselare. Want in de loop van het schooljaar 2022-2023 of ten laatste op 1 september 2023 kan uw peuter naar de kleuterschool. Natuurlijk moeten peuters de leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben om op een instapdatum (meestal na de vakantie) te kunnen starten.

Ook voor kinderen niet geboren in 2020 die het volgende schooljaar van school willen veranderen moet er aangemeld worden.

Vooraf aanmelden

In alle Roeselaarse scholen moet je aanmelden om uw kind te kunnen inschrijven. Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school of scholen je jouw kind zou willen inschrijven via de website www.kieseenschoolinroeselare.be. Na de aanmelding krijg je te horen aan welke school je kind is toegewezen. Daarna moet je alsnog jouw kind in de school inschrijven. Aanmelden is nodig omdat sommige scholen snel volzet zijn. Wie aangemeld is, heeft voorrang op wie niet aangemeld is. 

Ook peuters geboren eind november of december 2020 en pas kunnen starten op 1 september 2023, moeten reeds ingeschreven worden.

Het aantal plaatsjes in Stedelijke Basisschool De Octopus is beperkt

Voor onze school is er een inschrijvingsstop met een voorrangsregeling voor broertjes en zusjes. Dat betekent dat we voortaan slechts 50 kleuters per geboortejaar kunnen inschrijven. Op die manier kunnen wij telkens 2 klassen van maximum 25 kleuters inrichten.

Wie kiest voor onze school, moet niet in de rij staan om in te schrijven. Eerst kan je in maart 2022 via de website www.kieseenschoolinroeselare.be jouw peuter aanmelden. Daarna krijg je een bericht of je in april kan inschrijven. Wat telt, is de afstand van thuis uit of van het werk naar de school.

Graag geven we nog mee dat ook broertjes en zusjes moeten aanmelden in maart 2022. Maar zij worden als eerste toegewezen om in te schrijven. Alles wordt nog eens haarfijn uitgelegd op de website www.kieseenschoolinroeselare.be.

Beschikbare plaatsen voor het schooljaar (2022-2023) - update 06/06/2022

KLEUTER

peuter °20: 9 plaatsjes
kleuter °19: 10 plaatsjes
kleuter °18: 1 plaatsje
kleuter °17: 3 plaatsjes
kleuter °16: 1 plaatsje 
 

LAGER

lager L1: 0
lager L2: 0
lager L3: 0
lager L4: 3
lager L5: 4
lager L6: 1

Inschrijven