Schoolraad

Via de leden van de schoolraad heeft u inspraak in het beleid van de school.  Deze raad, samengesteld uit de ouders, personeel en de lokale gemeenschap, komt samen en bespreekt het reilen en zeilen in onze school.  Elke geleding bestaat uit 3 vertegenwoordigers die deze functie opnemen voor een periode van 4 jaar.

De huidige schoolraad trad in werking vanaf april 2017 en neemt hun taak op tot maart 2021.  De ouders die in deze schoolraad verkozen worden, zorgen voor de informatiedoorstroming van en naar de ouders, o.a. via de oudervereniging.

Schoolraad Stedelijke Basisschool De Octopus

Samenstelling van de huidige schoolraad:

Geleding ouders:

  • Liesbeth Boudrez
  • Ingmar Deschepper
  • Tom Vynckier


Geleding lokale gemeenschap:

  • Steven Vancraeynest
  • Eric Delzeyne
  • Tom Van Oyen (secretaris)


Geleding personeel:

  • Mona Hoet
  • Elisabeth Reynaert
  • Ilse Berteloot


Van rechtswege aanwezig: Ignace Degryse, directeur